Mùa Xuân là Tết trồng cây

Thực hiện công văn số 131/PGDĐT ngày 19/02/2021 của Phòng GD & ĐT tthành phố Tam Kỳ về việc tổ chức ra quân trồng ca đầu năm nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021;

Nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường sư phạm Xanh - Sạch - Đẹp cũng như góp phần thực hiện thành công một số tiêu chí "trường học hạnh phúc". 

Sáng nay, ngày 22/02/2021, Ban lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo CBGVNV đồng loạt ra quân trồng cây khu vực trước dãy khu A và khu D, bên cạnh đó giáo viên các lớp còn hướng dẫn và cùng các em học sinh ra gieo hạt, ươm mầm các loại cây theo chủ đề mùa Xuân là Tết trồng cây.

Một số hình ảnh:

Bài viết liên quan