Hội nghị CBCVVV nhà trường năm học 2021-2021.

.

Thực hiện Công văn số 77 /HDLT/PGDĐT ngày 16/ 9/2021 của Phòng GD&ĐT và Liên đoàn lao động Thành phố Tam Kỳ về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022; 

Để kịp thời ứng phó linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 trong năm học 2021-2022; Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, BGH nhà trường, chiều  ngày 02/10/2021 trường TH Trần Quý Cáp đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022.

Về dự Hội nghị CBCVVV nhà trường năm học 2021-2021:

Thầy Nguyễn Văn Lộc – TUV - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ

Anh Nguyễn Văn Ẩn – Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Ngọc

Anh Nguyễn Văn Phương – ĐUV – Phó chủ tịch UBND xã Tam Ngọc

Anh Nguyễn Thanh Hồng – ĐUV- PCT Hội đồng nhân dân xã Tam Ngọc

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm học 2020-2021; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, trong sạch, vững mạnh.

Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đã thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ trong suốt quá trình diễn ra chương trình hội nghị.

Để điều hành chương trình, Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm có 03 cô giáo là:

1, Cô giáo: Trương Thị Ngọc Thành – ĐUV  - BTCB - Hiệu trưởng

2, Cô giáo Huỳnh Thị Ngọc Huệ - CTCĐ- Phó Hiệu trưởng

3, Cô giáo Huỳnh Thị Diệu – Đại diện giáo viên tiêu biểu

Và đoàn chủ tịch cũng đã bầu ra thư kí hội nghị:

Cô giáo Dương Nguyên Tầm – Thư kí hội đồng nhà trường

Cô giáo Trương Thị Ngọc Thành thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm học 2020-2021, các nội dung cơ bản liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy,…., các hoạt động giáo dục của nhà trường; trình bày Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với phương hướng chung: Thực hiện tốt mục tiêu kép phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn do các cấp tổ chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh.

Hội nghị cũng được lắng nghe các bản báo cáo gắn liền với thực tiễn hoạt động của đơn vị trong năm học vừa qua, báo cáo của  Lê Thị Diễm My (Kế toán) về công tác thu, chi tài chính và phúc lợi của cơ quan; báo cáo của thầy giáo Nguyễn Văn Quang  về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên trong nhà trường,

Tất cả các ý kiến tham gia đều có ý nghĩa xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Cô giáo Trương Thị Ngọc Thành đã thay mặt cho Ban lãnh đạo đã giải đáp các ý kiến đóng góp của các thành viên và các tổ chuyên môn trong nhà trường, giải đáp từng ý kiến với đầy đủ thông tin, có tính thuyết phục cao và đã nhận được sự nhất trí, đồng tình của toàn thể Hội nghị.

Hội nghị đã tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần Đoàn kết - Chung sức - Chung lòng - Phấn đấu đưa trường TH Trần Quý Cáp lên một tầm cao mới trong năm học 2021-2022.                                                                                 
                                                                                

 

 

 

Bài viết liên quan