Giới thiệu sách nhân ngày 22/12

Hưởng ứng kỉ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12/1944-22/12/2017. bộ phận thư viện nhà trưởng tổ chức giơi thiệu sách dưới cờ nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc qua cuốn sách Tuổi thơ dữ dội của tác giải Phùng Quán. Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền. ...

Hưởng ứng kỉ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12/1944-22/12/2017. bộ phận thư viện nhà trưởng tổ chức giơi thiệu sách dưới cờ nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc qua cuốn sách Tuổi thơ dữ dội của tác giải Phùng Quán.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền.

1_1_500_01

1_5_500_011_3_500_021_4_500_03

Bài viết liên quan