TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QÚY CÁP TRIỂN KHAI  TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG DẠY TRẺ CÓ NHU CẦU GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT.

.

 

Thực hiện Công văn số 2052/SGDĐT-GDTH ngày 27/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tập huấn Phương pháp và kỹ năng dạy trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt và thông báo số  827/PGD ngày 28/9/2021 Phòng GDĐT Thành phố Tam Kỳ thông báo triệu tập CBQL, Giáo viên tham gia lớp tập huấn Phương pháp và kỹ năng dạy trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Sau khi tham gia đợt tập huấn này, ngày 23 tháng 10 năm 2021,nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn các nội dung như sau đến tất cả giáo viên trong nhà trường:

Cô Huỳnh Thị Ngọc Huệ -PHT triển khai các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về trẻ khuyết tật.

Chuyên đề 2: Biện pháp trị liệu âm nhạc cho trẻ KT.

Chuyên đề 3: Hỗ trợ trẻ tăng động giảm chú ý ở trường tiểu học.

Chuyên đề 4: Quản lý hành vi.

Cô Phạm Thị Huy Huyền –TTCM Tổ 4 triển khai  chuyên đề:

Chuyên đề 5: Điều chỉnh bài học phù hợp với  trẻ khuyết tật trong lớp học hòa nhập.

Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi qua các hoạt động  thảo luận và trình bày của giáo viên. Sau buổi tập huấn cô Huỳnh Thị Ngọc Huệ -PHT  kết luận lại một số nội dung:  Mỗi tổ chuyên môn xây dựng KH dạy trẻ khuyết tật cụ thể và triển khai cho mỗi giáo viên của tổ giảng dạy ở lớp có học sinh khuyết tật thực hiện nghiêm túc.                                          

Giáo viên dựa vào khả năng nhu cầu của mỗi học sinh khuyết tật đ xác định mục tiêu, yêu cầu, kĩ năng trong sổ KHGDCN và kế hoạch giáo dục chung. Trên cơ sở đó giáo viên điều chỉnh nội dung, chương trình các môn học,phương pháp giáo dục giáo dục một các phù hợp với từng đối tượng học sinh và thể hiện cụ thể trong kế hoạch bài dạy.

Sau đây là một số hình ảnh buổi tập huấn:       

                         Cô Huỳnh Thị Ngọc Huệ -PHT triển khai các chuyên đề  

Cô Bích Vân trình bày nội dung thảo luận chuyên đề

          Cô Phạm Thị Huy Huyền –TTCM Tổ 4 triển khai  chuyên đề 5

                                                                                              

Bài viết liên quan