TRƯỜNG TH TRẦN QUÝ CÁP TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN HÈ 2019

 

Căn cứ Kế hoạch số 818/KH-SGDĐT  ngày 24/05/2019 của Sở GDĐT về Tập huấn thiết lập, quản lý và tổ chức hoạt động thư viện thân thiện trường Tiểu học năm 2019;

Thực hiện công văn số 467/ PGD&ĐT  ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Tam Kỳ về Hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn hè 2019 cho giáo viên Tiểu học;

Nhằm trang bị những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện phương pháp giảng dạy hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu phát triển Giáo dục - Đào tạo trong tình hình mới, tổ chức các hoạt động thực hành, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu của học sinh, tạo cơ hội cho giáo viên được giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học; triển khai Thư viện trường tiểu học theo mô hình Thư viện thân thiện Room to Read.

 Ngày 21/8/2019 đến ngày 22/8/2019, trường TH Trần Qúy Cáp tổ chức tập huấn lớp tập huấn gồm các nội dung : cách thiết kế, tổ chức tiết đọc thư viện với nhiều hình thức như đọc cá nhân, đọc to nghe chung, cùng đọc, đọc cặp đôi, hoạt động mở rộng... Qua lớp tập huấn, giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau cũng như hiểu rõ hơn về thư viện thân thiện trong trường Tiểu học, hỗ trợ tốt các hoạt động dạy – học trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

 

Bài viết liên quan