SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “  BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN”

 

Ngày 17 tháng 01 năm 2020,  thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn năm học 2019 -2020  và  Kế hoạch số 101 ngày 30 tháng 9 năm 2020  của nhà trường về sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Trần Qúy Cáp đã tổ chức  Chuyên đề “Một số biện pháp triển khai hiệu quả tiết đọc thư viện”. Trong buổi sinh hoạt giáo viên cũng được dự giờ tiết đọc thư viện của Thầy Phan Quang Trung với hình thức đọc to nghe chung qua cuốn truyện “Cây tre trăm đốt” và hoạt động mở rộng viết, vẽ . Thông qua buổi sinh hoạt, GV các tổ đã thảo luận sôi nổi nhằm rút ra những kinh nghiệm trong dạy học tiết đọc thư viện đạt hiệu quả cao hơn. Trong học kỳ II này, nhà trường tiếp tục thực hiện giảng dạy tiết đọc thư viện trong thời khóa biểu chính khóa từ Khối lớp 1 đến Khối lớp 5 với thời lượng 2 tiết/ tháng nhằm hình thành thói quen đọc sách cho học sinh toàn trường.

Một số hình ảnh

 

Bài viết liên quan