22/11/21  Chuyên môn  19
TRƯỜNG TH TRẦN QUÝ CÁP TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
 02/11/21  Chuyên môn  17
Chuyên đề cấp trường  “Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong Phân môn Tập đọc lớp 5 theo hướng tiếp cận năng lực, phẩm chất người học.” 
 19/10/21  Chuyên môn  21